Skip to main content

Autodesk Revit – Nowa sparametryzowana etykieta dla opisywania pomieszczeń

     Z karty ,,Plik’’ wybieramy narzędzie ,,Nowy’’ następnie wskazujemy ,,Nowa Rodzina’’.

     Z listy dostępnych katalogów wybieramy folder ,,Opisy’’.

     Z listy dostępnych szablonów do tworzenia rodzin 2D, wybieramy ten definiujący ,,Oznaczenie pomieszczenia’’.

     Powyższa ilustracja pokazuje edytor rodzin 2D. W tym wypadku dla ,,Oznaczeń pomieszczenia’’.