Skip to main content

Autodesk Revit – Schematy funkcjonalne dla pomieszczeń

Wiemy, że narzędzie ,,Pomieszczenie‘’ pobiera informacje z domkniętych powierzchni. Jak należy postępować, jeżeli zaprojektowaliśmy salon z ,,otwartą kuchnią‘’ i chcemy zliczyć jej powierzchnię w ,,zestawieniu pomieszczeń‘’?

  • Z karty ,,Architektura‘’ wybieramy narzędzie ,,Linia separacji pomieszczenia‘’.
  • Rysujemy linie separacji w miejscach, gdzie chcemy podzielić istniejące pomieszczenie. Zauważamy, że po odjęciu dwóch obszarów powierzchnia salonu zmniejszyła się automatycznie.
  • Implementujemy dwa nowe pomieszczenia w miejscu podświetlonych na niebiesko prostokątów. Nazywamy je odpowiednio np. ,,Kuchnia‘’ i ,,Komunikacja‘’.
  • Zmieniamy sposób wyświetlania grafiki w widoku z ,,Cieniowanego‘’ na ,,Ukryte linie‘’. Dokumentacja techniczna z uzupełnionymi nazwami, numerami i powierzchniami prezentuje się jak na ilustracji poniżej.
  • Istniejący rzut budynku możemy wzbogacić o ,,Schemat funkcjonalny‘’. We właściwościach rzutu, przy pozycji ,,Schemat kolorów‘’ klikamy na przycisk ,,Brak‘’.
  • Kategorie dla ,,Schematów‘’ zmieniamy z ,,Przestrzeni‘’ na ,,Pomieszczenia‘’ następnie wybieramy parametr ,,Nazwa‘’.