Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

Wybieramy typ parametru jako „Parametr rodziny”, nazwę zmieniamy na „Długość”. Dziedzinę i Typ parametru pozostawiamy bez zmian. Na koniec parametr dodajemy do grupy „Wymiary”.

Zmiana nazwy parametru na „Długość”.

Po utworzeniu nowego parametru w programie Revit, linia wymiarowa zmienia swoją etykietę na nazwę zgodną z parametrem.

Takie same kroki wykonujemy z linią wymiarową pionową w Revicie, w tym wypadku zlokalizowaną po lewej stronie. Tworzymy nowy parametr długości, tylko w tym wypadku zmieniamy jego nazwę na „Szerokość”. Pozostałe wytyczne pozostają bez zmian.

Przechodzimy do karty „Utwórz” i z panelu „Właściwości” wybieramy narzędzie „Typy rodzin’”.

Z poziomu tego okna możemy sprawdzać oraz zarządzać wszystkimi parametrami rodziny w programie Revit, wykonanymi, podczas jej tworzenia.

Jeżeli zmienimy wartości parametrów „Długość” i „Szerokość” i potwierdzimy przyciskami „Zastosuj” oraz „OK” zaobserwujemy zmiany położenia płaszczyzn referencyjnych, które są sterowane za pomocą wcześniej utworzonych parametrów długości.

Istniejące parametry można od siebie „Uzależniać” używając do tego formuł matematycznych, podobnie jak na ilustracji powyżej.