Skip to main content

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

Właściwości wczytanej rodziny w Revicie oraz jej zachowanie w rozwijalnej liście komponentów.

Sprawdzamy poprawność działania wczytanego komponentu w Revicie upewniając się, że testy związane z używaniem różnych typów tej rodziny w projekcie, wypadły pozytywnie.

Widok aksonometryczny wczytanych obiektów 3D ich „Typów”.

Na koniec możemy sprawdzić czy wykonamy nowy „Typ rodziny” z poziomu projektu Revit, przechodząc do „Edycji typu rodziny” i powielając istniejący typ.

Utworzono nowy typ rodziny z poziomu programu Revit: Sześcian szklany 3m x 3m x 3m. Dzięki temu przeprowadzone testy sparametryzowanego obiektu mogą zostać zakończone i pozytywnie zrewidowane.

Zakończyliśmy naukę wstępu do parametryzowania rodziny 3D w programie Autodesk Revit. Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE