Skip to main content

Jak wykonać zestawienie powierzchni w programie Revit?

     Building Information Modeling, to modelowanie obiektów budowlanych, konstrukcji i infrastruktury w oparciu o informacje. Cyfrowa baza danych o obiekcie, pozwala na wgląd w wirtualny obraz inwestycji, który zawiera komplet informacji. Jako użytkownicy oprogramowania Autodesk Revit możemy wyodrębniać i zestawiać różne dane, pochodzące z modelu BIM. Dobrym przykładem na pozyskiwanie danych z repozytorium informacji o projekcie jest nowe zestawienie powierzchni. Wykonanie takiego zestawienia prezentujemy poniżej.

Przed wykonaniem nowego zestawienia powierzchni, należy zaimplementować „Pomieszczenia” do rzutu kondygnacji powiązanej bezpośrednio z przyszłym zestawieniem.

Aby pozyskać dokładniejsze dane zliczania powierzchni, należy zmienić zaokrąglenie miejsc po przecinku dla parametru „Powierzchnia”. Z karty „Zarządzaj” wybieramy narzędzie „Jednostki projektu”.

Klikamy na format jednostki „1235 m2”.

W oknie formatowania nawigujemy się do panelu „Liczby miejsc po przecinku”.

„Liczbę miejsc po przecinku” definiujemy na: 2. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

Po wykonanej korekcie, etykieta pomieszczenia będzie wyświetlała dane związane z powierzchnią, zaokrąglając je do dwóch miejsc po przecinku.