Skip to main content

Autodesk FormIt Pro – Automatyzacja procesu modelowania fragmentu miasta

     Oprogramowanie Autodesk FormIt Pro to intuicyjne narzędzie dla projektantów. Służy do modelowania koncepcji, we wczesnej fazie projektu. FORMIT PRO umożliwia szkicowanie, wygodne modelowanie 3D, współprace, analizę i iterację koncepcji projektowych, za pośrednictwem komputera, przeglądarki internetowej lub tabletu. W dzisiejszym artykule technicznym przedstawimy jak zautomatyzować proces modelowania fragmentu urbanistycznego miasta.

Otwieramy plik startowy oprogramowania Autodesk FormIt Pro, a następnie zmieniamy tryb rzutowania naszego widoku na „Peryspektywiczny”.

Wybieramy kartę „Ustawienia”, następnie przechodzimy do panelu „Jednostki” z którego zmieniamy wartości z „Imperialne” na „Metryczny”.

Z bocznego „Paska szybkiego dostępu”, wybieramy narzędzie „Plugin Manager”.

Z tego poziomu okna „Plugin Manager-a” możemy sprawdzić, które wtyczki i aplikacje zostały zainstalowane dla naszego programu lub podejrzeć sugestie od twórców oprogramowania Autodesk FormIt Pro.

Dodatkowe wtyczki i aplikacje dla programu Autodesk FormIt Pro są tworzone z wykorzystaniem języka programowania JavaScript.