Skip to main content

Revit – 5 sposobów modelowania ławy fundamentowej

     Fundamenty – to nieodłączne elementy konstrukcyjne projektowanych budynków, w programie Autodesk Revit. Zróżnicowane metody modelowania ław fundamentowych, poznamy w poniższym  poradniku.

Sposób nr 1: Wykorzystanie narzędzia ,,Ściana” z panelu ,,Fundament’’

Otwieramy nowy projekt architektoniczny. Jednostki projektu zmieniamy z milimetrów na centymetry.

Zmieniamy ,,Zakres widoku‘’ dla rzutu ,,Poziom 1‘’. Dane wprowadzamy, tak jak w oknie powyżej.

Z karty ,,Architektura’’ wybieramy narzędzie ,,Ściana‘’.

Do tego celu można wykorzystać np. Ścianę żelbetową o grubości 25 cm.

Rysujemy odcinek ściany o długości 300 cm i przechodzimy do widoku aksonometrycznego.

Wybieramy kartę ,,Konstrukcja‘’ i z panelu ,,Fundament‘’ korzystamy z narzędzia ,,Ściana‘’.

Z listy dostępnych typów, używamy ,,Ława fundamentowa nośna – 700 x 300‘’.

Klikamy, na wcześniej utworzoną ścianę żelbetową.

Możemy zauważyć, że nowa ława fundamentowa zaimplementowała się pod ścianą.