Skip to main content

Bim 360 – Praca zespołowa w trybie zdalnym

     Odkąd na świecie pojawiła się epidemia koronawirusa COVID-19, wielu przedsiębiorców zgodziło się, aby ich pracownicy mogli pracować w trybie zdalnym. Taki rodzaj wykonywania obowiązków służbowych dotyczy również osób zatrudnionych w branży architektoniczno-budowlanej.

Mając na względzie, że wielokrotnie są to duże zespoły projektowe, pracownicy w obecnej sytuacji, muszą wykonywać zadania z wielu różnych geo-lokalizacji. Firmy pracujące w technologii BIM, wykorzystują na co dzień modele centralne, a członkowie zespołów projektowych pracują w trybie pracy współdzielonej.

W jaki sposób grupy projektowe mogą utrzymać odpowiedni poziom efektywności pracy?

Jak ominąć wszelkie problemy z użytkowaniem sieci VPN oraz wszelkie inne trudności związane z łączeniem się pulpitem zdalnym do stacji roboczych w biurze?

Rozwiązaniem problemu jest praca wykorzystująca chmurowe moduły usługi Autodesk BIM 360, takie jak BIM 360 docs i BIM 360 design.

Aby rozpocząć prace w usłudze BIM 360 należy zalogować się do serwisu: https://docs.b360.autodesk.com

Przechodzimy do karty ,,Account Admin‘’, do zakładki ,,Settings‘’. W tym miejscu definiujemy przyszłych administratorów konta BIM 360.

Następnym krokiem będzie przejście do zakładki ,,Projects‘’ , wybranie niebieskiego narzędzia ,,Add’’ i wprowadzenie danych o projekcie.

Przechodzimy do zakładki ,,Members‘’. Z tego poziomu dodajemy nowych użytkowników platformy BIM 360. Klikamy na niebieski przycisk ,,Add‘’, wprowadzamy adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do usługi BIM 360 oraz dane członka zespołu, takie jak: imię, nazwisko, rola w zespole projektowym, firma.

Jesteśmy w zakładce ,,Roles‘’, gdzie definiujemy poziom dostępności projektu dla wybranych ról przewidywanych w projekcie.

Wracamy do zakładki ,,Projects‘’. Klikamy w nowoutworzoną nazwę projektu.

Zostaliśmy przekierowani do karty ,,Project Admin‘’. Wybieramy zakładkę ,,Members‘’, żeby zaprosić do projektu osoby, które będą odpowiedzialne za prace z nim związane. Te osoby znajdziemy na liście członków, których zaprosiliśmy wcześniej do konta BIM 360.

Przechodzimy do zakładki ,,Services‘’, aby aktywować wszystkie moduły i produkty zakupione dla usługi BIM 360.

Przechodzimy do modułu ,,Document management‘’ i klikając prawym przyciskiem myszy na ikonkę ,,Project files‘’ tworzymy nowy subfolder dla naszego projektu.

Kolejne ustawienia wprowadzimy z poziomu programu Autodesk Revit. Wybieramy nowy lub istniejący projekt i wybieramy interesujący nas tryb współpracy. Z karty ,,Współpracuj‘’ wybieramy narzędzie ,,Współpracuj‘’.

Klikamy ,,W usłudze Zarządzanie dokumentami BIM 360’’.

Teraz należy wskazać odpowiedni projekt oraz docelowy folder, do którego zapiszemy nasz plik centralny, z którym będą mogli się synchronizować członkowie zespołu projektowego, podczas pracy zdalnej. Jeżeli wybierzemy folder docelowy, należy nazwać projekt i zakończyć edycję klikając przyciskiem ,,Inicjuj‘’.

Po tej operacji, pojawi się następujący komunikat: ,,Współpraca za pomocą chmury‘’.

Aby zaktualizować zmiany w projekcie współdzielonym oraz poprawnie synchronizować naniesione zmiany do pliku centralnego, należy z karty ,,Współpracuj‘’ wybrać narzędzie ,,Synchronizuj z plikiem głównym‘’, a następnie wybrać ikonkę ,,Zarządzaj modelami w chmurze‘’. Wybieramy odpowiedni projekt, który chcemy zaktualizować i klikamy w małą strzałkę zlokalizowaną po lewej stronie nazwy użytkownika projektu. Dzięki temu naniesione zmiany zsynchronizujemy z plikiem centralnym zlokalizowanym w przestrzeni chmurowej platformy BIM 360.

Na koniec sprawdzamy, czy wszystkie zmiany zostały wykonane. Przechodzimy do modułu ,,Design Collaboration‘’. Jeżeli w przeglądarce tego modułu pojawi się interaktywny model projektu, to wszystkie nasze czynności zakończyliśmy poprawnie.

Dzięki rozwiązaniom BIM 360, każde biuro z branży architektoniczno-budowlanej usprawni pracę zespołową wykonywaną w trybie zdalnym. Członkowie zespołu projektowego mają dostęp do aktualnej bazy danych o projekcie i możliwość wprowadzania zmian na bieżąco. Praca na tej platformie przebiega w sposób sprawny oraz intuicyjny dla użytkownika. BIM 360 daje możliwość pracy wielobranżowej.

Współpracuj bezpiecznie na platformie Autodesk BIM 360 w Twojej pracowni.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI