Skip to main content

Revit – Nowe kreskowanie dla żelbetu

     Żelbet to bardzo popularny materiał konstrukcyjny używany w Polsce. Bez stalobetonu ciężko jest sobie wyobrazić także współczesne budownictwo.

Polscy projektanci, którzy rozpoczęli pracę w Autodesk Revit, często zadają sobie pytanie: Czy to oprogramowanie daje możliwość stworzenia materiału żelbetu oraz kreskowania, zgodnego z Polską Normą Budowlaną?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi następująco: Tak, w programie Revit mamy taką możliwość (żelbet generujemy z poziomu użytkownika).
Wspomniane utrudnienia powoduje dostosowanie stylów obiektów i szrafowania do normy budowlanej występującej w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy artykuł prezentuje, w jaki sposób, krok po kroku możemy stworzyć materiał i kreskowanie żelbetu, zgodnie z polskimi oznaczeniami.

Otwieramy program Autodesk Revit i z dostępnych szablonów projektu wybieramy „Architektoniczny”. Przechodząc do okna „jednostek projektu” zmieniamy ich wartość z „milimetrów” na „centymetry”.

Z zakładki „Architektura” wskazujemy narzędzie „Ściana” i na rzucie „poziomu pierwszego” rysujemy zamknięty łańcuch ścian.

Przechodzimy na „poziom drugi”, gdzie tworzymy strop, który będzie się opierał na wcześniej zbudowanych ścianach.

Obiekt w widoku 3D prezentuje się następująco:

Przechodzimy do widoku rzutu „pierwszego” i z karty „Widok” wybieramy narzędzie „Przekrój”.

Umieszczamy dwa punkty w obszarze rysunku, które wyznaczą linie przekrojową modelu. Klikając i przeciągając za widoczne uchwyty, możemy rozszerzyć jego zakres.

Najeżdżając na wcześniej utworzony element, klikamy prawym przyciskiem myszy i wskazujemy „Idź do widoku”. Zostaliśmy przekierowani do widoku „Przekrój budynku”.

Zauważamy, że ściany oraz strop nie posiadają wypełnienia (kreskowania), pomimo zmiany ustawienia szczegółowości z „niskiej” na „wysoką”.

Zaznaczamy jedną ze ścian i z panelu „Właściwości” zaznaczamy „Edytuj typ”. Pojawiło się okno „Właściwości typu”, gdzie w miejscu „Parametru konstrukcji” klikamy przycisk „Edytuj”.

Znaleźliśmy się w „Edycji zespołu ściany”, klikamy na pole materiału (<Wg kategorii>). Pokazała się ikona „(trzykropek)”, dzięki której przenosimy się do „Przeglądarki materiałów”.

W polu „Szukaj” wpisujemy interesujący nas „Żelbet”. Podany termin jest niedostępny dla wyszukiwarki, dlatego jesteśmy zobligowani do samodzielnego utworzenia materiału.

W istniejącej bazie materiałów odnajdujemy „Beton wylewany na miejscu – C35”, ponieważ jego właściwości są najbardziej zbliżone do tych, które będzie posiadał nowy materiał.

Klikamy prawym przyciskiem myszy w polu podświetlonego elementu i wybieramy „Powiel”. Zmieniamy nazwę duplikatu na „Żelbet”.

Przechodzimy do zakładki „Grafika”. Ustalamy „Wzór powierzchni” na „Beton”, następnie spróbujemy dodać nowy „Wzór cięcia”. Najeżdżamy kursorem myszy na napis „<brak>” klikając, znajdziemy się w przeglądarce „wzorów wypełnienia”.

Znajdziemy tutaj kreskowania dostępne dla programu Revit. W lewym dolnym rogu tego panelu wybieramy ikonę dokumentu z gwiazdką (Nowy wzór wypełnienia).

Zmieniamy typ wzoru z „Prostego” na „Użytkownika”. Nazwę materiału zmieniamy na „Żelbet”.

Kluczowym etapem, w tworzeniu nowego wypełnienia, jest wczytanie pliku „acad.pat”, który jest dołączony do artykułu i możliwy do pobrania, po zarejestrowaniu oraz zalogowaniu na stronę www.cadvision.pl.

Wczytaliśmy wiele rodzajów szrafowania, z rozwijalnej listy typów wybieramy „ANSI33”. Skalę materiału ustalamy na „0.33”, dzięki czemu nasz żelbet będzie poprawnie wyświetlany w widokach oraz po dokonaniu zmiany skali projektu. Edycję zmiany kreskowania akceptujemy przyciskiem „OK”.

Zauważamy, że w przeglądarce „Wzorów wypełnienia”, pojawił się nowy wzór. Zaznaczamy go i klikamy przycisk „OK”.

Jesteśmy w zakładce „Grafika”, teraz wzór cięcia możemy zmienić na „Żelbet”. Akceptujemy wciskając „Zastosuj” oraz „OK”.

Przeszliśmy do „Właściwości typu, zmieniamy teraz nazwę ściany z „Ogólne – 200mm” na „Żelbet_20cm”, zatwierdzamy, klikamy „zastosuj zmiany” i „OK”.

Zmieniamy poziom szczegółowości z „Niskiego” na „Średni”, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć materiał żelbetu w widoku przekroju.

Analogicznie do ścian, przypisujemy nowy materiał dla stropu. Zaznaczamy element, przechodzimy do „Edycji Typu”, edytujemy konstrukcję i wczytujemy „Żelbet”, dla warstwy nośnej. Zatwierdzamy zmiany. Strop zmienił swoje kreskowanie.

Na koniec, spróbujemy „wyczyścić” połączenie elementów dla przekroju.

Otwieramy zakładkę „Zmień”, następnie wybieramy narzędzie „Dołącz”. Klikamy na element, do którego „dołączamy>” (w tym wypadku strop), później na ścianę (obiekt dołączany). Operację powtarzamy dla drugiej ściany.

Zakończyliśmy naukę tworzenia nowego stylu kreskowania w programie Revit. Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE