Skip to main content

Autodesk Spacemaker – Jak założyć nowy projekt?

     Autodesk Spacemaker jest intuicyjnym i innowacyjnym narzędziem opartym na rozwiązaniach chmurowych. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), możemy współpracować międzybranżowo na „wielu płaszczyznach”. Autodesk Spacemaker umożliwia architektom, urbanistom i deweloperom projektowanie wysokiej jakości koncepcji oraz tworzeniu niezliczonych analiz terenu pod przyszłą inwestycje.

Czytaj więcej

Jak wykonać zestawienie powierzchni w programie Revit?

     Building Information Modeling, to modelowanie obiektów budowlanych, konstrukcji i infrastruktury w oparciu o informacje. Cyfrowa baza danych o obiekcie, pozwala na wgląd w wirtualny obraz inwestycji, który zawiera komplet informacji. Jako użytkownicy oprogramowania Autodesk Revit możemy wyodrębniać i zestawiać różne dane, pochodzące z modelu BIM. Dobrym przykładem na pozyskiwanie danych z repozytorium informacji o projekcie, będzie nowe zestawienie powierzchni.

Czytaj więcej

Autodesk Revit – Jak wykonać widok z przemieszczeniem

     Diagramy i ideogramy koncepcyjne to popularna forma wymiany informacji na wczesnym etapie sporządzania prac projektowych. Bardzo lubiana w środowisku architektów. Dzięki takiej metodzie wymiany informacji, łatwiej dotrzeć to odbiorcy projektu, inwestora i niejednokrotnie do jury konkursów architektonicznych. Narzędzia projektowe dostępne w oprogramowaniu Autodesk Revit, pozwalają na wykonywanie wyżej wymienionych diagramów i widoków z „Przemieszczeniem” bez wspomagania i postprodukcji oprogramowaniem zewnętrznym.

Czytaj więcej

Mechanika i Budownictwo – współpraca międzybranżowa na przykładzie oprogramowania Autodesk Revit i Inventor

     Współpraca między branżami mechanika i budownictwo w projektowaniu wymaga posiadania odpowiednich narzędzi, zdolnych do wymiany danych w sposób szybki, płynny i ciągły tak, aby zmiana dokonana w jednym systemie znalazła swoje odzwierciedlenie w drugim. Firma Autodesk widząc rosnące zapotrzebowanie na tego typu narzędzia począwszy od wersji 2021 zaczęła znacząco usprawniać współpracę między swoimi flagowymi produktami tj. Revitem (budownictwo) i Inventorem (mechanika).

Czytaj więcej

Autodesk Revit – Wstęp do parametryzacji rodzin 3D

     Parametry są nieodłącznymi elementami, pomagającymi nam w codziennej pracy w programie Autodesk Revit. Dzięki parametrom, możemy zarządzać czy wyodrębniać niezbędne informację z modelu BIM. Mają ogromny wpływ na utrzymanie poprawnej higieny pracy w projekcie. Poniższy artykuł w prosty sposób wprowadza w zagadnienia związane z parametryzacją rodzin 3D (komponentów) w programie Autodesk Revit.

Czytaj więcej

Wprowadzenie do PLM – Część 1

     Rozpoczniemy od wyjaśnienia terminu PLM – czyli Product Lifecycle Management, tłumaczony na język polski jako zarządzanie cyklem życia produktu. Rozumiemy przez to system odnoszący się do zarządzania danymi i procesami wykorzystywanymi podczas projektowania, inżynierii, produkcji, sprzedaży i obsługi produktu w całym jego cyklu życia i w całym łańcuchu dostaw. Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl o systemach PLM skupiając się na omówieniu możliwości systemu firmy Autodesk – Fusion 360 Manage (dawniej Fusion Lifecycle).

Czytaj więcej