Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „*”.

Węzeł „*” w programie Autodesk Dynamo zwraca iloczyn x i y. Reprezentację graficzną węzła „*” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „x” w węźle „*” podłączamy liczbę 24 z pierwszego węzła „Integer Slider”. Do portu wejściowego „y” w węźle „*” podłączamy liczbę 14 z drugiego węzła „Integer Slider”. Łączymy port wyjściowy węzła „*” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki temu widzimy, że wykonany skrypt zwraca iloczyn liczb 24 *14, który w rezultacie daje wartość 336.

Aby uzyskać funkcje mnożenia z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie iloczynu, oddzielając każdą liczbę znakiem * oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 24*14; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „*”.

Dla sprawdzenia połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Zauważamy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca Iloczyn liczb 24 + 14, który w rezultacie daje wartość 336.