Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Input” i pod-zakładki „Basic” wybieramy węzeł o nazwie „Number”.

Reprezentację graficzną węzła „Number” przedstawia powyższa ilustracja.

Węzeł „Number” w programie Autodesk Dynamo tworzy nowy numer. W tym wypadku wartość, którą możemy wprowadzić, ustalmy na: 10. Liczbę 10 z węzła,„Number” podłączamy do portów wyjściowych węzła „+” ( x oraz y).

Z zakładki „Display” i pod-zakładki „Watch” wybieramy węzeł o takiej samej nazwie „Watch”.

Węzeł „Watch” w programie Autodesk Dynamo wizualizuje dane wyjściowe węzłów. Reprezentację graficzną węzła „Watch” przedstawia powyższy obraz.

Łączymy port wyjściowy węzła „+” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „+”. Widzimy że suma liczb 10+10 dała rezultat 20.

Węzeł „Code Block” w programie Autodesk Dynamo umożliwia bezpośrednie utworzenie kodu DesignScript. Dzięki temu możemy przyspieszać pewne powtarzalne czynności np. zamiast implementować kilka dodatkowych węzłów, możemy zastąpić tą operację jedną linijką poprawnie napisanego kodu. W tym wypadku należy pilnować składnię np. kończyć każdą napisaną linijkę przy pomocy średnika. Reprezentację graficzną węzła „Code Block” przedstawia powyższa ilustracja.

Aby uzyskać funkcje dodawania z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie sumy, oddzielając każdą liczbę znakiem plusa oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 10 +10; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „+”.

Dla sprawdzenia poprawności danych, połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Widzimy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca sumę liczb 10 + 10, która w rezultacie daje wartość 20.