Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

     Building Information Modeling (BIM) to modelowanie obiektów budowlanych, konstrukcji i infrastruktury w oparciu o informacje oraz dane. Jeżeli chcemy zwiększyć naszą wydajność w zakresie zarządzania i wykorzystywania danych lub automatyzować powtarzające się procesy w technologii BIM warto poznać podstawy programowania wizualnego. Sposoby posługiwania się podstawowymi operatorami matematycznymi w programie Autodesk Dynamo zostały szczegółowo opisane i przedstawione w poniższym artykule.

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „+”.

Reprezentację graficzną węzła „+” przedstawia powyższa grafika.

Węzeł „+” w programie Autodesk Dynamo zwraca sume x i y. Powyższa ilustracja pokazuje również jakie typy danych są wymagane jako dane wejściowe dla tego węzła.