Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „/”.

Węzeł „-„ w programie Autodesk Dynamo zwraca iloraz x i y. Reprezentację graficzną węzła „/” przedstawia powyższy obrazek.

Do portu wejściowego „x” w węźle „/” podłączamy liczbę 36 z pierwszego węzła „Integer Slider”. Do portu wejściowego „y” w węźle „/” podłączamy liczbę 6 z drugiego węzła „Integer Slider”. Łączymy port wyjściowy węzła „/” z portem wejściowym węzła „Watch”. Widzimy, że wykonany skrypt zwraca iloraz liczb 36/6, który w rezultacie daje wartość 6.

Aby uzyskać funkcje dzielenia z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie ilorazu, oddzielając każdą liczbę znakiem / oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 36/6; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „/”.

Dla sprawdzenia łączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła ,,Watch”. W rezultacie widzimy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca iloraz liczb 36/6, która w rezultacie daje wartość 6.