Skip to main content

Revit – Nowa etykieta drzwi

Polscy projektanci, którzy rozpoczęli pracę w Autodesk Revit, zadają sobie pytanie: Czy to oprogramowanie daje możliwość tworzenia etykiet i opisów, zgodnych z Polską Normą Budowlaną?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi następująco: Tak, w programie Revit mamy taką możliwość (etykiety generujemy z poziomu odpowiedniego szablonu rodziny).
Wspomniane utrudnienia powoduje dostosowanie stylów obiektów i tworzenia opisów do normy budowlanej występującej w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy artykuł prezentuje, w jaki sposób, krok po kroku możemy stworzyć etykietę drzwi, zgodnie z polskimi oznaczeniami.

Otwieramy program Autodesk Revit i z dostępnych szablonów projektu wybieramy „Architektoniczny”. Przechodząc do okna „jednostek projektu” zmieniamy ich wartość z „milimetrów” na „centymetry”.

Z karty „Architektura” wskazujemy narzędzie „Ściana” i na rzucie „poziomu pierwszego” rysujemy zamknięty łańcuch ścian.

Z karty „Architektura” wskazujemy narzędzie „Drzwi” i na rzucie „Poziomu pierwszego” wstawimy je do wcześniej stworzonych ścian.

Przechodzimy do karty ,,Opisz’’. Odszukujemy narzędzie ,,Oznacz wszystko’’

Wybieramy kategorie ,,Oznaczenia drzwi’’.

Otrzymujemy:

Zauważyliśmy, że oznaczenie wygenerowane przez program Revit, jest niezgodne z Polskimi Normami Budowlanymi. Chcemy stworzyć etykietę, która będzie posiadała takie parametry jak: szerokość drzwi, wysokość drzwi oraz znacznik typu. Ulegnie zmianie, również pod względem graficznym.

Klikamy w kartę ,,Plik’’, wybieramy ,,Nowy’’ i wskazujemy ,,Rodzina”

Odszukujemy folder ,,Opisy’’

Wybieramy szablon ,,Oznaczenia drzwi ( metryczne ).rft’’

Otworzyliśmy nowy szablon rodziny w programie Revit. Zauważamy, że różni się od standardowego szablonu architektonicznego.

Na samym początku pracy, we właściwościach ,,poziomu odniesienia’’, zaznaczamy parametr: ,,Obróć z komponentem’’

Przechodzimy do stworzenia prostej geometrii, naszej etykiety drzwi. Z karty ,,Utwórz’’ wybieramy narzędzie ,,Linia” i rysujemy pionowy odcinek, zaczynając od punktu przecięcia osi, a kończąc 20 mm wyżej.

Ponownie wybieramy narzędzie ,,Linia”. Z zakładki ,,Zmień’’, wybieramy sposób rys. na ,,Okrąg’’

Rysujemy okrąg o promieniu 3mm, styczny z górnym punktem odcinka.

Z karty ,,Utwórz’’ wybieramy narzędzie ,,Etykieta’’

Klikamy dwukrotnie w środek okręgu.

Pojawia się okno do zarządzania ,,Etykietami”

W oknie ,,Parametrów” wybieramy ,,Znacznik typu’’ i za pomocą zielonej strzałki dodajemy go do pola ,,Parametrów etykiety’’. W polu ,,Wartość domyślna’’ możemy wpisać ,,D1’’

Zatwierdzamy przyciskiem ,,Zastosuj’’ i wybieramy ,,OK’’  W polu roboczym ,,Widoku odniesienia’’ powinna się pojawić taka etykieta.

Możemy  zmniejszyć zakres jej ,,Pola tekstowego’’, przeciągając za ,,Niebieskie kropki’’

Widzimy, że styl i rozmiar tekstu etykiety, jest ogromny. Należy go teraz odpowiednio formatować i zdefiniować przezroczystość wyświetlania. Wybieramy wstawioną etykietę i we ,,Właściwościach’’ wybieramy ,,Edytuj typ’’

Pojawiło się okno ,,Edycji typu’’ dla etykiety. Wybieramy ,,Powiel Typ’’

Nowy ,,Typ’’ nazywamy : Etykieta 2.5mm

Zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Teraz zmienimy takie parametry jak: tło, czcionka tekstu, rozmiar tekstu i współczynnik szerokości zgodnie z rysunkiem poniżej.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian, zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Etykieta zmieniła się następująco.

Stworzymy teraz etykiety, szerokości i wysokości drzwi. Umieścimy je równolegle do rysowanego odcinka, jedną pod drugą. Aby to zrobić, musimy jeszcze raz wybrać narzędzie ,,Etykieta” i kliknąć na środek odcinka.

Wczytujemy dwa parametry: ,,Szerokość’’ i ,,Wysokość’’. Jeżeli chcemy, aby etykiety znalazły się „jedna pod drugą’’,  musimy zaznaczyć ,,Podziel’’ przy parametrze ,,Szerokość’’

Etykieta wygląda następująco. Po wstawieniu, obracamy o kąt 90 stopni i zmieniamy typ na ,,Etykieta 2.5mm’’.

Zaznaczamy wszystkie elementy, utworzone w bieżącym widoku i odbijamy  lustrzanie, względem płaszczyzny poziomej. Wybieramy narzędzie ,,Wskaż oś odbicia’’ i klikamy na wspomnianą płaszczyznę.

Wybieramy wszystkie elementy, powyżej osi poziomej i klikamy w mały szary kwadrat przy parametrze ,,Widoczny’’

Utworzymy nowy parametr widoczności. Klikamy  mały dokument, w lewym dolnym rogu okna.

Nazywamy go ,,Etykieta górna’’ i zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Wybieramy parametr ,,Etykieta górna’’ i zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Takie same czynności wykonujemy dla elementów, które znajdują się poniżej osi poziomej. Wybieramy elementy leżące poniżej i klikamy w mały szary kwadracik, przy parametrze ,,Widoczy’’

Tworzymy nowy parametr i nazywamy go ,,Etykieta dolna’’

Zatwierdzamy ,,OK’’ wybieramy parametr z listy i klikamy jeszcze raz ,,OK’’

Przechodzimy do okna ,,Typy rodziny’’

Za pośrednictwem małego dokumentu w prawym górnym rogu okna, tworzymy nowy ,,Typ rodziny’’

Nazywamy ,,Etykieta dolna’’ i zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Dla typu rodziny  ,,Etykieta dolna’’ zaznaczamy parametr widoczności ,,Etykieta dolna’’

Tworzymy nowy ,,Typ rodziny’’, nazywamy go analogicznie ,,Etykieta górna’’ i zatwierdzamy ,,OK’’

Dla tego  ,,Typu rodziny’’  Wybieramy tylko parametr ,,Etykieta górna’’ zatwierdzamy przyciskiem ,,Zastosuj’’ i klikamy ,,OK’’

Etykieta oznaczenia drzwi jest już gotowa !

Musimy zapisać plik i wczytać rodzinę do projektu. Plik zapisujemy z rozszerzeniem ,,rfa’’

Przechodzimy do karty ,,Zmień’’, wybieramy narzędzie ,,Wczytaj do projektu’’

Wybieramy projekt, w którym będziemy testować  ,,rodzinę’’.  Zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Etykieta została wczytana do projektu. Wybieramy wszystkie etykiety występujące w widoku i we ,,Właściwościach’’ z rozwijalnej listy typów zmieniamy z ,,M_Oznaczenie drzwi’’ na ,,Etykieta górna’’ Sprawdzamy zaistniałe zmiany.

Etykieta została zmieniona. Widzimy, że utworzona rodzina odczytuje  takie parametry jak : szerokość wysokość i znacznik typu drzwi.  Po analizie zmian w projekcie, możemy zauważyć, że nie wszystkie etykiety zostały wstawione we właściwym miejscu (znajdują się poza obszarem drzwi).

Zaznaczamy wszystkie etykiety, które nie zostały rozmieszczone w obszarze drzwi. We ,,Właściwościach’’ z rozwijalnej listy typów wybieramy drugi utworzony typ ,,Etykieta dolna’’.

Sprawdzamy efekt. Teraz wszystkie etykiety znajdują się we właściwym miejscu.

Na koniec przetestujmy czy po zmianie parametrów drzwi, etykieta będzie się aktualizować.  Klikamy na drzwi, przechodzimy do ,,Edycji typu’’. Parametry : szerokość, wysokość i znacznik typu zmieniamy zgodnie z rysunkami poniżej. Całość zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’.

Po zmianie parametrów drzwi, etykieta zaktualizowała się następująco:

Proces tworzenia i sprawdzenia nowej etykiety  drzwi, możemy uznać za zakończony. 

Wynik testu: Pozytywny !

 

Zakończyliśmy naukę tworzenia nowego oznaczenia drzwi, zgodnego z Polską Normą Budowlaną.  Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach wykonywanych w programie Revit.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM

Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 32 400 41 02 lub cad@panova.pl