Skip to main content

Revit – Nowa etykieta drzwi

Polscy projektanci, którzy rozpoczęli pracę w Autodesk Revit, zadają sobie pytanie: Czy to oprogramowanie daje możliwość tworzenia etykiet i opisów, zgodnych z Polską Normą Budowlaną?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi następująco: Tak, w programie Revit mamy taką możliwość (etykiety generujemy z poziomu odpowiedniego szablonu rodziny).
Wspomniane utrudnienia powoduje dostosowanie stylów obiektów i tworzenia opisów do normy budowlanej występującej w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy artykuł prezentuje, w jaki sposób, krok po kroku możemy stworzyć etykietę drzwi, zgodnie z polskimi oznaczeniami.

Otwieramy program Autodesk Revit i z dostępnych szablonów projektu wybieramy „Architektoniczny”. Przechodząc do okna „jednostek projektu” zmieniamy ich wartość z „milimetrów” na „centymetry”.

Z karty „Architektura” wskazujemy narzędzie „Ściana” i na rzucie „poziomu pierwszego” rysujemy zamknięty łańcuch ścian.

Z karty „Architektura” wskazujemy narzędzie „Drzwi” i na rzucie „Poziomu pierwszego” wstawimy je do wcześniej stworzonych ścian.

Przechodzimy do karty ,,Opisz’’. Odszukujemy narzędzie ,,Oznacz wszystko’’

Wybieramy kategorie ,,Oznaczenia drzwi’’.

Otrzymujemy: