Skip to main content

Revit – Nowa etykieta drzwi

Etykieta oznaczenia drzwi jest już gotowa !

Musimy zapisać plik i wczytać rodzinę do projektu. Plik zapisujemy z rozszerzeniem ,,rfa’’

Przechodzimy do karty ,,Zmień’’, wybieramy narzędzie ,,Wczytaj do projektu’’

Wybieramy projekt, w którym będziemy testować  ,,rodzinę’’.  Zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Etykieta została wczytana do projektu. Wybieramy wszystkie etykiety występujące w widoku i we ,,Właściwościach’’ z rozwijalnej listy typów zmieniamy z ,,M_Oznaczenie drzwi’’ na ,,Etykieta górna’’ Sprawdzamy zaistniałe zmiany.

Etykieta została zmieniona. Widzimy, że utworzona rodzina odczytuje  takie parametry jak : szerokość wysokość i znacznik typu drzwi.  Po analizie zmian w projekcie, możemy zauważyć, że nie wszystkie etykiety zostały wstawione we właściwym miejscu (znajdują się poza obszarem drzwi).

Zaznaczamy wszystkie etykiety, które nie zostały rozmieszczone w obszarze drzwi. We ,,Właściwościach’’ z rozwijalnej listy typów wybieramy drugi utworzony typ ,,Etykieta dolna’’.

Sprawdzamy efekt. Teraz wszystkie etykiety znajdują się we właściwym miejscu.