Skip to main content

Revit – Nowa etykieta drzwi

Zauważyliśmy, że oznaczenie wygenerowane przez program Revit, jest niezgodne z Polskimi Normami Budowlanymi. Chcemy stworzyć etykietę, która będzie posiadała takie parametry jak: szerokość drzwi, wysokość drzwi oraz znacznik typu. Ulegnie zmianie, również pod względem graficznym.

Klikamy w kartę ,,Plik’’, wybieramy ,,Nowy’’ i wskazujemy ,,Rodzina”

Odszukujemy folder ,,Opisy’’

Wybieramy szablon ,,Oznaczenia drzwi ( metryczne ).rft’’

Otworzyliśmy nowy szablon rodziny w programie Revit. Zauważamy, że różni się od standardowego szablonu architektonicznego.

Na samym początku pracy, we właściwościach ,,poziomu odniesienia’’, zaznaczamy parametr: ,,Obróć z komponentem’’

Przechodzimy do stworzenia prostej geometrii, naszej etykiety drzwi. Z karty ,,Utwórz’’ wybieramy narzędzie ,,Linia” i rysujemy pionowy odcinek, zaczynając od punktu przecięcia osi, a kończąc 20 mm wyżej.

Ponownie wybieramy narzędzie ,,Linia”. Z zakładki ,,Zmień’’, wybieramy sposób rys. na ,,Okrąg’’

Rysujemy okrąg o promieniu 3mm, styczny z górnym punktem odcinka.

Z karty ,,Utwórz’’ wybieramy narzędzie ,,Etykieta’’

Klikamy dwukrotnie w środek okręgu.

Pojawia się okno do zarządzania ,,Etykietami”

W oknie ,,Parametrów” wybieramy ,,Znacznik typu’’ i za pomocą zielonej strzałki dodajemy go do pola ,,Parametrów etykiety’’. W polu ,,Wartość domyślna’’ możemy wpisać ,,D1’’

Zatwierdzamy przyciskiem ,,Zastosuj’’ i wybieramy ,,OK’’  W polu roboczym ,,Widoku odniesienia’’ powinna się pojawić taka etykieta.

Możemy  zmniejszyć zakres jej ,,Pola tekstowego’’, przeciągając za ,,Niebieskie kropki’’