Skip to main content

Myślisz infrastruktura, mówisz Civil!

     W dobie rosnących wyzwań, presji czasu, cięcia kosztów, oczekiwania projektantów stale rosną, sięgają zatem po niezawodne narzędzie jakim jest Civil 3D.

Civil 3D jest programem do projektowania obiektów infrastruktury technicznej (wodnej i lądowej). Przeznaczony jest m.in. dla projektantów, urbanistów czy geodetów. Civil 3D oparty jest na programie AutoCAD oraz zawiera pełną funkcjonalność oprogramowania AutoCAD Map 3D. Użytkownik ma możliwość pracy z danymi zapisanymi w różnych formatach i w różnych układach współrzędnych. Jeżeli do rysunku został przypisany układ współrzędnych GIS, to możemy wyświetlić mapę z usługi map online w postaci obrazu satelitarnego, drogowego lub hybrydowego (obu jednocześnie).

Modele terenu

Pierwszym krokiem podczas pracy w programie jest stworzenie modelu 3D terenu. Dokładne odzwierciedlenie terenu rzeczywistego jest niezbędne przy projektowaniu drogowym, kolejowym, infrastruktury podziemnej czy obiektów melioracji. Model tworzymy korzystając z danych geodezyjnych, obiektów rysunkowych czy plików chmur punktów. Teren możemy analizować pod kątem warstwic, kierunków, rzędnych, nachyleń, zlewisk czy torów spływu wody.
Mając zdefiniowane dwie powierzchnie terenu obliczymy objętość między nimi oraz objętości ograniczone dowolnym wielobokiem (np. sprawdzimy, jaka objętość materiału znajduje się na konkretnej działce ewidencyjnej). Oczywiście wszystkie te obliczenia możemy wstawić do rysunku w formie tabeli czy też zapisać je w formie raportu.
Korzystając z narzędzi do profilowania terenu możemy łatwo i szybko zaprojektować m.in. parkingi, place manewrowe czy zbiorniki retencyjne.

Projektowanie drogowe i kolejowe

Mając gotowy model terenu możemy przejść do kolejnego kroku – do projektowania.

W projektowaniu drogowym Civil 3D może być pomocny zarówno podczas tworzenia nowych, jaki i modernizacji już istniejących rozwiązań drogowych (prostych i złożonych), np. skrzyżowań, rond, węzłów drogowych. Projektowanie w Civil 3D to tworzenie inteligentnych, dynamicznie z sobą powiązanych obiektów – linii trasowania, niwelet terenu, profili, przekrojów oraz  korytarzy drogowych.

Dowolna zmiana założeń projektowych powoduje automatyczną zmianę całego projektu i dokumentacji, podobnie jak modyfikacja jednego z obiektów – aktualizację elementów z nim powiązanych. Każdy obiekt możemy opisać przy użyciu etykiet. Są one dynamicznie z nim powiązane – zmiana parametrów obiektu powoduje automatyczne uaktualnienie opisów. Mamy także możliwość pracy w oparciu o szablony zgodne z polskimi standardami. Polska biblioteka zawiera style obiektów i etykiet, pliki ustawień kryteriów projektowych drogowych i kolejowych, definicje skrzyżowań i rond, szablony dla różnego typu raportów, palety narzędzi z polskimi zespołami i podzespołami.
Zaletą pracy z programem jest możliwość tworzenia analiz projektowych oraz szybkie tworzenie dokumentacji technicznej spójnej z danymi wejściowymi.

Sieci rurociągów

Funkcje sieci rurociągów służą do rysowania dwu- i trójwymiarowych modeli takich systemów, jak kanalizacja burzowa, sanitarna i inne. Mamy możliwość projektowania rurociągów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Podczas pracy możemy korzystać z części sieci znajdujących się we wbudowanym katalogu oraz określić zestaw reguł, czyli zasad określających zachowanie się rur i struktur. Dane możemy wprowadzać graficznie lub numerycznie.
Funkcje kontroli przenikania pozwalają na szybką identyfikację miejsc kolizji rur i struktur bądź też obszarów, w których znajdują się one zbyt blisko siebie. Jako efekt końcowy otrzymujemy kompletne sieci rurociągów na planie, w profilu oraz w widoku przekroju wraz z kompletną dokumentacją.
Civil 3D zawiera także dodatkowe narzędzia ułatwiające projektowanie i analizowanie kanalizacji ściekowej, kanałów burzowych, analizy zlewisk, modelowania zbiorników retencyjnych oraz analiz przepustów, kanałów, instalacji hydrologicznych oraz jazów.

Opisane powyżej przykłady zastosowania programu omawiają tylko jego wybrane funkcjonalności. Civil 3D to także praca z danymi geodezyjnymi, chmurami punktów, analizy geoprzestrzenne, mapy tematyczne czy praca zespołowa. Jest on wykorzystywany nie tylko w projektowaniu inżynierskim, ale również do integracja CAD i GIS oraz pracy w oparciu o ideę BIM. Połączenie programu z innymi rozwiązaniami firmy Autodesk poszerza jego możliwości m.in. o projektowanie koncepcyjne, modelowanie mostów i wiaduktów, regulacje rzeczne, realistyczne wizualizacje, analizowanie trajektorii pojazdów, projektowanie trójwymiarowych rond czy automatyczne generowanie miejsc parkingowych na wyznaczonym obszarze.

Beata Krystek
Specjalista ds. CAD/GIS
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE