Skip to main content

Revit – Nowa etykieta drzwi

Takie same czynności wykonujemy dla elementów, które znajdują się poniżej osi poziomej. Wybieramy elementy leżące poniżej i klikamy w mały szary kwadracik, przy parametrze ,,Widoczy’’

Tworzymy nowy parametr i nazywamy go ,,Etykieta dolna’’

Zatwierdzamy ,,OK’’ wybieramy parametr z listy i klikamy jeszcze raz ,,OK’’

Przechodzimy do okna ,,Typy rodziny’’

Za pośrednictwem małego dokumentu w prawym górnym rogu okna, tworzymy nowy ,,Typ rodziny’’

Nazywamy ,,Etykieta dolna’’ i zatwierdzamy przyciskiem ,,OK’’

Dla typu rodziny  ,,Etykieta dolna’’ zaznaczamy parametr widoczności ,,Etykieta dolna’’

Tworzymy nowy ,,Typ rodziny’’, nazywamy go analogicznie ,,Etykieta górna’’ i zatwierdzamy ,,OK’’

Dla tego  ,,Typu rodziny’’  Wybieramy tylko parametr ,,Etykieta górna’’ zatwierdzamy przyciskiem ,,Zastosuj’’ i klikamy ,,OK’’