Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Input” i pod-zakładki „Basic” wybieramy węzeł o nazwie „Integer Slider”.

Węzeł „Integer Slider” w programie Autodesk Dynamo jest to suwak, który generuje wartości całkowite. Reprezentację graficzną węzła „Integer Slider” przedstawia powyższa Grafika.

Węzeł „Integer Slider” możemy dodatkowo rozwinąć w celu zdefiniowania minimalnej i maksymalnej wartości zakresu oraz kroku skoku.

Do portu wejściowego „x” w węźle „-„ podłączamy liczbę 24 z pierwszego węzła „Integer Slider”. Do portu wejściowego „y” w węźle „-„ podłączamy liczbę 14 z drugiego węzła „Integer Slider”. Łączymy port wyjściowy węzła „-„ z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki temu widzimy, że wykonany skrypt zwraca różnicę liczb 24 -14, która w rezultacie daje wartość 10.

Aby uzyskać funkcje odejmowania z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie różnicy, oddzielając każdą liczbę znakiem minusa oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 24-14; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „-„.

Dla sprawdzenia poprawności danych, połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Zauważamy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca różnicę liczb 24 -14, która w rezultacie daje wartość 10.