Skip to main content

Podstawowe operatory matematyczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „%”.

Węzeł „%” w programie Autodesk Dynamo zwraca resztę z dzielenia x i y. Reprezentację graficzną węzła „%” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „x” w węźle „%” podłączamy liczbę 30 z pierwszego węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „%” podłączamy liczbę 7 z drugiego węzła „Code Block”. Łączymy port wyjściowy węzła „%” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu procesowi wykonany skrypt zwraca resztę z dzielenia liczby 30/7, który w rezultacie daje wartość 2

Aby uzyskać funkcje zwracania reszty z dzielenia z poziomu węzła „Code Block”, należy wpisać wyrażenie reszty z dzielenia, oddzielając każdą liczbę znakiem % oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 30%7; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „%”.

Dla sprawdzenia poprawności danych ponownie łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. W konsekwencji tej operacji widzimy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block”, zwraca resztę z dzielenia liczby 30 przez liczbę 7, która w rezultacie daje wartość 2.

Zakończyliśmy naukę podstawowych operatorów matematycznych w Autodesk Dynamo. Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE