Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „<=”.

Węzeł „<=” w programie Autodesk Dynamo sprawdza czy x jest mniejsze lub równe y. Reprezentację graficzną węzła „<=” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „x” w węźle „<=” podłączamy liczbę 5 z pierwszej linijki węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „<=” podłączamy liczbę 10 z drugiej linijki węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „<=” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „<=”. Widzimy, że wynikiem jest wartość true, ponieważ liczba 5 jest mniejsza lub równa liczbie 10.

Aby uzyskać funkcje mniejsze lub równe z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie mniejsze lub równe, oddzielając każdą liczbę znakami <= oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 5<=10; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „<=”.

Dla sprawdzenia poprawności danych, połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Otrzymujemy informację, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” jest prawdą.

Węzeł „>=” w programie Autodesk Dynamo sprawdza czy x jest większe lub równe y. Reprezentację graficzną węzła „>=” przedstawia powyższy obrazek.

Do portu wejściowego „x” w węźle „>=” podłączamy liczbę 5 z pierwszej linijki węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „>=” podłączamy liczbę 5 z drugiej linijki węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „>=” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki temu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „>=”. Wynikiem jest wartość true, ponieważ liczba 5 jest większa lub równa 5.

Aby uzyskać funkcje większe lub równe z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie mniejsze lub równe, oddzielając każdą liczbę znakami >= oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 5>=5; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „>=”.

Dla sprawdzenia poprawności danych połączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Pozwala to zweryfikować, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” jest prawdziwa.