Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „!=”.

Węzeł „!=” w programie Autodesk Dynamo sprawdza czy x i y są sobie nierówne. Reprezentację graficzną węzła „!=” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „x” w węźle „!=” podłączamy liczbę 3 z pierwszego węzła „Number”. Do portu wejściowego „y” w węźle „!=” podłączamy liczbę 6 z drugiego węzła „Number”.

Łączymy port wyjściowy węzła „!=” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „!=”. Widzimy, że wynikiem jest wartość true. W tym wypadku dwie zaproponowane liczby w węzłach „Code Block” są sobie nierówne.

Do portu wejściowego „x” w węźle „!=” podłączamy ciąg znaków z pierwszego węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „!=” podłączamy ciąg znaków z drugiego węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „!=” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „!=”. Zauważamy, że wynikiem jest wartość false. W tym wypadku dwa teksty zaproponowane w węzłach „Code Block” są sobie równe.

Aby uzyskać funkcje nierówności z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie nierówności, oddzielając każdą liczbę znakami != oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 5!=6; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „!=”.

W celu sprawdzenia poprawności danych łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca nierówność liczb 5!=6, która w rezultacie daje wartość true.