Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „<„.

Węzeł „<„ w programie Autodesk Dynamo sprawdza czy x jest mniejsze niż y. Reprezentację graficzną węzła „<„ przedstawia powyższa grafika.

Do portu wejściowego „x” w węźle „<„ podłączamy liczbę 7 pierwszego węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „<„ podłączamy liczbę 5 z drugiego węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „<„ z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „<„. Widzimy, że wynikiem jest wartość false, ponieważ liczba 7 nie jest mniejsza niż liczba 5.

Aby uzyskać funkcje mniejsze niż, z poziomu węzła „Code Block” należy wpisać wyrażenie mniejszości, oddzielając każdą liczbę znakiem < oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać 2<5; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „<„.

Dla sprawdzenia łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Zauważamy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” jest prawdziwa.