Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „Not”.

Węzeł „Not” w programie Autodesk Dynamo neguje dane wejściowe, na przykład zwraca wartości false, jeśli dane wejściowe to true. Reprezentację graficzną węzła „Not” przedstawia powyższa ilustracja.

Praktyczne zastosowanie węzła „Not” przedstawia powyższa ilustracja.