Skip to main content

Podstawowe operatory logiczne w Autodesk Dynamo

Z zakładki „Math” i pod-zakładki „Operators” wybieramy węzeł o nazwie „&&”.

Węzeł „&&” w programie Autodesk Dynamo to operator logiczny ORAZ. Reprezentację graficzną węzła „&&” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „x” w węźle „&&” podłączamy wartość pierwszego węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „y” w węźle „&&” podłączamy wartość z drugiego węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „&&” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „&&”. Widzimy że wynikiem jest wartość false, ponieważ warunek koniunkcji nie został spełniony.

Aby uzyskać funkcje koniunkcji z poziomu węzła „Code Block”, należy wpisać wyrażenie koniunkcji, oddzielając każdą daną znakiem && oraz zakończyć linijkę przy pomocy średnika. W powyższym przykładzie wystarczy wpisać false==true && true==true; aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „&&”.

Łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „Code Block”. W rezultacie otrzymujemy wartość false, ponieważ warunek koniunkcji nie został spełniony.

Dla sprawdzenia ponownie łączmy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Zauważamy, że zawartość pierwszej linijki w węźle „Code Block” zwraca prawdę.