Skip to main content

5 ciekawych nowości w Autodesk Revit 2023

NR 3: „Wskaż płaszczyznę, jako nowe narzędzie dostępne z karty zmień”

We wcześniejszych wersjach oprogramowania Autodesk Revit, aby wskazać nową płaszczyznę roboczą należało przejść do odpowiedniego okna programu Revit „Płaszczyzna robocza” i następnie wybrać dostępną opcje.

Od wersji oprogramowania Autodesk Revit 2023 jest nowa funkcjonalność tego narzędzia. Możemy wybrać narzędzie „Wskaż płaszczyznę” bezpośrednio z karty „Zmień”, rozwijając narzędzie „Ustaw płaszczyznę”.

Dzięki temu, możemy wybrać płaszczyznę w aktywnym widoku, aby zdefiniować nową płaszczyznę roboczą. Za pomocą kursora w obszarze rysunku możemy odnaleźć i wybrać nową płaszczyznę roboczą. Prawidłowymi wyborami są płaszczyzny, które można wymiarować, takie jak powierzchnie ścian, poziomy, siatki i płaszczyzny odniesienia.