Skip to main content

Autodesk Revit – Jak wykonać widok z przemieszczeniem

     Diagramy i ideogramy koncepcyjne to popularna forma wymiany informacji na wczesnym etapie sporządzania prac projektowych. Bardzo lubiana w środowisku architektów. Dzięki takiej metodzie wymiany informacji, łatwiej dotrzeć to odbiorcy projektu, inwestora i niejednokrotnie do jury konkursów architektonicznych. Narzędzia projektowe dostępne w oprogramowaniu Autodesk Revit, pozwalają na wykonywanie wyżej wymienionych diagramów i widoków z „Przemieszczeniem” bez wspomagania i postprodukcji oprogramowaniem zewnętrznym.

Doskonałym obiektem do przeprowadzania pierwszego diagramu i wykonania „Widoku z przemieszczeniem” będzie model BIM budynku mieszkalnego, wykonany w oprogramowaniu Autodesk Revit.

Aby poprawnie wykonać tą zmianę, należy wybrać wszystkie obiekty, które będą należały do pierwszego „Zestawu przemieszczenia”. W tym wypadku będzie to geometria modelu BIM, która tworzy piętro budynku mieszkalnego. Wspomniane elementy podświetliły się w widoku „3D” na kolor niebieski.

Po wyborze elementów w modelu BIM przechodzimy do karty,„Zmień/Wiele”.

Wybieramy panel „Widok”.

Wskazujemy na narzędzie „Przemieść elementy”.

Po wyborze narzędzia „Przemieść elementy” zaznaczony na niebiesko fragment modelu BIM został przekonwertowany na „Zestaw przemieszczenia”. Dowodzi temu „Gizm”, które pojawiło się w miejscu środka ciężkości masy zaznaczonego obiektu. Teraz możemy swobodnie zmieniać położenie zestawu przemieszczenia.

Powyższy rysunek przedstawia zmianę położenia piętra, względem kondygnacji parter.

Kolejnym zestawem przemieszczenia będzie część podziemna obiektu BIM. Na powyższym rysunku zaznaczono fundamenty wspomnianego budynku mieszkalnego.

Po zaznaczeniu fundamentów, ponownie wymieramy narzędzie „Przemieść elementy”.

Za pomocą „Gizma” przesuwamy zaznaczone obiekty zgodnie z powyższą grafiką.

Po ponownym wskazaniu i podświetleniu zestawu przemieszczenia, możemy go dodatkowo edytować, za pomocą narzędzia „Edycja”.

Po wyborze narzędzia „Edycja” zestaw przemieszczenia podświetlił się na zielono. Teraz za pomocą edytora przemieszczenia możemy dodawać lub odejmować obiekty z zaznaczenia. Klikamy na ikonkę „Usuń” i wybieramy elementy stropodachu. Wybór potwierdzamy przyciskiem „Zakończ”.

Elementy, które zostały usunięte z „zestawu przemieszczenia” powróciły na rzędną zgodną z pierwotnym położeniem w model BIM.

Przechodzimy do wyznaczenia „Ścieżek przemieszczenia”. Z karty „Zmień” wybieramy narzędzie „Ścieżka”. Dodajemy linie przemieszczenia, wybierając dowolną pionową krawędź w „modelu przemieszczenia”.

Dodajemy linie przemieszczenia, wybierając dowolną pionową krawędź w „modelu przemieszczenia”.

Dodajemy kolejne linie przemieszczenia, wybierając zewnętrzne pionowe krawędzie w „modelu przemieszczenia”.

Przechodzimy do zmiany nadpisania graficznego dla „Linii przemieszczenia”. Aby tego dokonać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na taką linie, następnie wybrać z listy „Nadpisz elementy graficzne w widoku” i kliknąć „Według kategorii”.

Domyślne nadpisania graficzne zmieniamy jak na przedstawionej powyższej ilustracji.

Zmienione nadpisania graficzne dla „Linii przemieszczenia” prezentują się następująco.

Teraz przechodzimy do zmiany „Trybu wyświetlania” modelu: z „Cieniowany” na „Ukryte linie”.

Po zmianie wyświetlania modelu na „Ukryte linie” przechodzimy do „Opcje wyświetlania grafiki„.

Powyższy rysunek przedstawia domyślne „Opcje wyświetlania grafiki”.

Domyślne „Opcje wyświetlania grafiki” przedstawione w szerszym kontekście.

Domyślne „Opcje wyświetlania grafiki” nadpisujemy zgodnie z powyższym rysunkiem.

Zakończono etap rozłożenia bryły budynku na poszczególne kondygnacje. Efekt diagramu/ideogramu prezentuje się jak na powyższym rysunku.

Po wykonanym diagramie/ideogramie, możemy anulować przemieszczenie „Zestawu przemieszczenia”. Aby tego dokonać, po wyborze docelowego „Zestawu przemieszczenia”, wybieramy narzędzie „Resetuj”.

Po wyborze narzędzia „Resetuj”, wybrany „Zestaw przemieszczenia” powrócił na rzędną zgodną z pierwotnym położeniem w model BIM.

Wykorzystując wspomnianą metodę resetowania „Zestawów przemieszczenia”, możemy otrzymać pierwotny model BIM, omawianego budynku mieszkalnego.

Zakończyliśmy naukę opracowywania diagramów oraz ideogramów w programie Revit. Zachęcam Państwa do wykorzystywania opisanej wiedzy we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE