Skip to main content

Autodesk Revit – Jak wykonać widok z przemieszczeniem

     Diagramy i ideogramy koncepcyjne to popularna forma wymiany informacji na wczesnym etapie sporządzania prac projektowych. Bardzo lubiana w środowisku architektów. Dzięki takiej metodzie wymiany informacji, łatwiej dotrzeć to odbiorcy projektu, inwestora i niejednokrotnie do jury konkursów architektonicznych. Narzędzia projektowe dostępne w oprogramowaniu Autodesk Revit, pozwalają na wykonywanie wyżej wymienionych diagramów i widoków z „Przemieszczeniem” bez wspomagania i postprodukcji oprogramowaniem zewnętrznym.

Doskonałym obiektem do przeprowadzania pierwszego diagramu i wykonania „Widoku z przemieszczeniem” będzie model BIM budynku mieszkalnego, wykonany w oprogramowaniu Autodesk Revit.

Aby poprawnie wykonać tą zmianę, należy wybrać wszystkie obiekty, które będą należały do pierwszego „Zestawu przemieszczenia”. W tym wypadku będzie to geometria modelu BIM, która tworzy piętro budynku mieszkalnego. Wspomniane elementy podświetliły się w widoku „3D” na kolor niebieski.

Po wyborze elementów w modelu BIM przechodzimy do karty,„Zmień/Wiele”.

Wybieramy panel „Widok”.

Wskazujemy na narzędzie „Przemieść elementy”.