Skip to main content

Autodesk Revit – Jak wykonać widok z przemieszczeniem

Po wyborze narzędzia „Przemieść elementy” zaznaczony na niebiesko fragment modelu BIM został przekonwertowany na „Zestaw przemieszczenia”. Dowodzi temu „Gizm”, które pojawiło się w miejscu środka ciężkości masy zaznaczonego obiektu. Teraz możemy swobodnie zmieniać położenie zestawu przemieszczenia.

Powyższy rysunek przedstawia zmianę położenia piętra, względem kondygnacji parter.

Kolejnym zestawem przemieszczenia będzie część podziemna obiektu BIM. Na powyższym rysunku zaznaczono fundamenty wspomnianego budynku mieszkalnego.

Po zaznaczeniu fundamentów, ponownie wymieramy narzędzie „Przemieść elementy”.

Za pomocą „Gizma” przesuwamy zaznaczone obiekty zgodnie z powyższą grafiką.