Skip to main content

5 ciekawych nowości w Autodesk Revit 2023

NR 4: „Wypełniony region, dostępny w edytorze rodzin”

Oprogramowanie Autodesk Revit 2023 daje swoim użytkownikom możliwość korzystania z narzędzia „Wypełniony region” również z poziomu edytora rodzin.

Aby sprawdzić nową funkcjonalność tego narzędzia należy wybrać losowy obiekt rodziny w projekcie programu Revit 2023, a następnie ze wstążki wybrać narzędzie „Edytuj rodzinę”.

Widzimy, że w edytorze rodzin, w panelu „Szczegół” występuje teraz narzędzie „Wypełniony region”. Możemy aktywować to narzędzie.

Szkicujemy zamkniętą obwiednie i klikamy „Zakończ edycje”.

Zmieniona grafika dla widoczności siedziska krzesła w rzutach 2D prezentuje się jak na załączonej ilustracji. Wczytujemy edytowaną rodzinę do wcześniej otworzonego projektu.

Po nadpisaniu istniejącej wersji rodziny i jej wartości parametrów, komponent naszego krzesła zmieni się jak na powyższej ilustracji.