Skip to main content

Jak wykonać zestawienie powierzchni w programie Revit?

Przygotowujemy wykonanie nowego zestawienia. Z karty „Widok” przechodzimy do rozwijalnego narzędzia „Zestawienia”. Z listy wybieramy narzędzie „Zestawienie/Ilości”.

Okno „Nowego zestawienia” domyślnie zdefiniowane jest na „Wiele kategorii”.

Aby zmienić ustawienia programu Revit z listy filtrów wybieramy „Architektura”. Nasza kategoria zmieni się na „Pomieszczenia”. Jako etap projektu wskazujemy „Nowa konstrukcja”. Po dokonanych zmianach, zatwierdzamy tryb edycji przyciskiem „OK”.

Przechodzimy do „Właściwości zestawienia” i z listy dostępnych parametrów wybieramy parametr o nazwie „Numer”. Następnie za pomocą zielonej strzałki przenosimy go do „Pola zestawienia (w kolejności)”. Jeśli pierwszy parametr zaimplementował się poprawnie, pora na kolejne.

W analogiczny sposób dodajemy kolejne parametry do naszego zestawienia. Są to odpowiednio: „Nazwa” i „Powierzchnia”. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.