Skip to main content

Autodesk Spacemaker – Jak założyć nowy projekt?

     Autodesk Spacemaker jest intuicyjnym i innowacyjnym narzędziem opartym na rozwiązaniach chmurowych. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji (AI), możemy współpracować międzybranżowo na „wielu płaszczyznach”. Autodesk Spacemaker umożliwia architektom, urbanistom i deweloperom projektowanie wysokiej jakości koncepcji oraz tworzeniu niezliczonych analiz terenu pod przyszłą inwestycje. Niniejszy poradnik, ma na celu przybliżyć zagadnienie związane z „Założeniem pierwszego projektu w usłudze Autodesk Spacemaker”.

     Pierwsze kroki wyglądają w następujący sposób: Logujemy się do usługi chmurowej Autodesk Spacemaker i przechodzimy do ekranu głównego, dedykowanego dla naszej organizacji. Kursorem myszy, wybieramy prawy górny narożnik ekranu.

W intuicyjnym położeniu znajduje się widoczny przycisk „New project”, w który należy kliknąć, jeżeli chcemy utworzyć nowy projekt w aplikacji Autodesk Spacemaker.

W oknie „Create new project” należy zdefiniować kraj, dla którego będziemy chcieli pobrać dane wyjściowe do projektowania oraz możemy nazwać nową koncepcję.

Kraj i nazwę projektu możemy przykładowo zdefiniować jak na powyższej ilustracji.