Skip to main content

Jak tworzyć listy w Autodesk Dynamo

Z zakładki „List” i pod-zakładki „Generate” wybieramy węzeł o nazwie „Range”.

Węzeł „Range” w programie Autodesk Dynamo tworzy sekwencję liczb lub liter w określonym zakresie. Reprezentację graficzną węzła „Range” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „start” w węźle „Range” podłączamy liczbę 4 z pierwszej linijki węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „end” w węźle „Range” podłączamy liczbę 16 z drugiej linijki węzła „Code Block” i analogicznie do portu wejściowego „Step” w węźle „Range” podłączamy liczbę 2 z trzeciej linijki węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „Range” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „Range”. Widzimy, że wynikiem jest lista elementów z zakresu od 4 do 16 ze skokiem równym 2.

Aby uzyskać funkcje tworzenia listy jak w przypadku węzła „Range” z poziomu węzła „Code Block”, należy zapisać obiekty listy w następujący sposób: 4..16..2; i zakończyć linijkę przy pomocy średnika, aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „Range”.

Łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki temu będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „Code Block”, jakim jest w tym przypadku lista elementów z zakresu od 4 do 16 ze skokiem równym 2.