Skip to main content

Jak tworzyć listy w Autodesk Dynamo

Z zakładki „List” i pod-zakładki „Generate” wybieramy węzeł o nazwie „Sequence”.

Węzeł „Sequence” w programie Autodesk Dynamo tworzy sekwencję numerów. Reprezentację graficzną węzła „Sequence” przedstawia powyższa ilustracja.

Do portu wejściowego „start” w węźle „Sequence” podłączamy liczbę 4 z pierwszej linijki węzła „Code Block”. Do portu wejściowego „amount” w węźle „Sequence” podłączamy liczbę 16 z drugiej linijki węzła „Code Block” i analogicznie do portu wejściowego „Step” w węźle „Sequence” podłączamy liczbę 2 z trzeciej linijki węzła „Code Block”.

Łączymy port wyjściowy węzła „Sequence” z portem wejściowym węzła „Watch”. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziemy mogli wyświetlić wynik z węzła „Sequence”. Wynikiem jest wartość Lista 16 obiektów rozpoczynających się od liczby 4 i zwiększających się o krok równy 2.

Listy możemy również wyświetlić najeżdżając kursorem myszy na narzędzie „Auto” i przypinając listę elementów do obszaru skryptowania w programie Autodesk Revit.

Aby uzyskać funkcje tworzenia listy jak w przypadku węzła „Sequence” z poziomu węzła „Code Block” należy zapisać obiekty listy w następujący sposób: 4..#16..2; i zakończyć linijkę przy pomocy średnika, aby uzyskać taki sam rezultat jak przy pomocy węzła „Sequence”.

Ponownie łączymy port wyjściowy węzła „Code Block” z portem wejściowym węzła „Watch”. W rezultacie uzyskamy wynik z węzła „Code Block”. Widzimy, że wynikiem jest wartość Lista 16 obiektów rozpoczynających się od liczby 4 i zwiększających się o krok równy 2.

Zakończyliśmy naukę tworzenia list danych, przy pomocy oprogramowania Autodesk Dynamo. Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE