Skip to main content

Revit – 5 sposobów modelowania ławy fundamentowej

Sposób nr 5: Profil dołączony do ściany.

Wybieramy ścianę żelbetową o grubości 25 cm, powielamy jej typ i zmieniamy nazwę na ,,Ściana_żelbet_25cm+profil_ławy‘’.

Przechodzimy do ,,Edycji konstrukcji‘’ tej ściany.

Aktywujemy ,,Podgląd przykładu‘’ i zmieniamy widok na ,,Przekrój‘’. Dzięki temu, będzie możliwość implementacji profilu np. ,,Gzymsu‘’ do obiektu. Klikamy na przycisk ,,Gzyms‘’

Dodajemy rodzinę profilu fundamentu 70 cm x 30 cm. Kolejne parametry, które ulokują profil gzymsu przy ścianie, wprowadzamy zgodnie z powyższym oknem.

Zatwierdzamy edycję przyciskiem ,,Ok‘’.

Jeszcze raz  zatwierdzamy przyciskiem ,,Ok‘’.

Rysujemy odcinek ostatnio definiowanym typem ściany. Przechodzimy do widoku aksonometrycznego.

Pojawiła się ostatnia ściana, z integralną ławą  fundamentową.

Zakończyliśmy naukę modelowania ław fundamentowych w programie Autodesk Revit. Opisywane obiekty wyglądają podobnie, lecz każdy z nich był tworzony za pomocą  innej metody.

Który, ze wspomnianych sposobów jest dla Państwa najbardziej funkcjonalny?  Zachęcam do, wypróbowania powyższych  rozwiązań, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE