Skip to main content

Revit – 5 sposobów modelowania ławy fundamentowej

Sposób nr 4: ,,Modelowanie lokalne‘’

Zaznaczamy ścianę żelbetową o grubości 25 cm i kopiujemy w wolne miejsce.

Przechodzimy do widoku ,,3D‘’. Z karty ,,Architektura‘’ wybieramy narzędzie ,,Komponent‘’ -> ,,Model lokalny‘’.

Z dostępnych ,,Kategorii‘’ wskazujemy ,,Fundamenty konstrukcyjne‘’.

Model nazywamy ,,Fundamenty konstrukcyjne 1‘’.

Na wstążce programu, pojawiły się narzędzia, do swobodnego modelowania form. Z panelu ,,Formy’’ wybieramy narzędzie ,,Wyciągnięcie po ścieżce‘’.

Aktywujemy narzędzie ,,Wskaż ścieżkę‘’.

Wskazujemy dolną krawędź ściany fundamentowej i zatwierdzamy ,,tryb edycji‘’.

Na ,,Kostce widoków‘’ klikamy ,,Przód‘’, a następnie wybieramy narzędzie ,,Edytuj profil‘’.

Szkicujemy profil o wymiarach 70 cm x 30 cm, zgodnie z widokiem powyżej. Tryby edycji, zatwierdzamy zielonymi przyciskami.

Przechodzimy do widoku aksonometrycznego. Widzimy, że utworzyliśmy kolejną ławę.