Skip to main content

Revit – 5 sposobów modelowania ławy fundamentowej

Sposób nr 3: Wykorzystanie narzędzia ,,Strop” pod istniejącą ścianą w projekcie.

Zaznaczamy ścianę z przykładu pierwszego i kopiujemy ją w wolne miejsce, po prawej stronie widoku.

Z karty ,,Architektura‘’ wybieramy narzędzie ,,Strop‘’. Wskazujemy strop żelbetowy o grubości 30 cm.

Rysujemy ,,zamkniętą obwiednię‘’ pod ścianą, zgodnie z powyższym przykładem. Po zakończeniu szkicowania, zielonym przyciskiem, zatwierdzamy tryb edycji.

Przechodząc do widoku aksonometrycznego, zobaczymy nową ławę fundamentową.