Skip to main content

Pięć ciekawych nowości w Autodesk Revit 2021 – Poradnik użytkownika

Nr 3:  ,,Linkowanie‘’ plików pdf oraz obrazów, do projektu

 

Karta ,,Wstaw‘’ została wzbogacona o nowe narzędzia: ,,Połącz plik PDF‘’ i ,,Połącz obraz‘’.

Z karty ,,Wstaw‘’ wybieramy narzędzie ,,Zarządzanie łączami‘’.

Widzimy, że mamy możliwość ,,linkowania‘’ obrazów i plików PDF. Dodajemy nowe połączenie.

Podłączony plik został umieszczony w ,,przeglądarce połączeń‘’.
Teraz należy ,,Umieścić wystąpienie‘’ w obrębie rzutu.

Podłączony plik ,,jpg‘’ został zaimplementowany na rzucie.
Może pełnić funkcje legendy pomieszczeń.

czytaj więcej »