Skip to main content

Pięć ciekawych nowości w Autodesk Revit 2021 – Poradnik użytkownika

     Firma Autodesk udostępnia najnowszą wersje oprogramowania, umożliwiającego prace w środowisku BIM. Mowa o produkcie Autodesk Revit 2021. Jak co roku, kolejna odsłona programu jest wzbogacona o nowe funkcje oraz narzędzia do projektowania. Jak korzystać z tych  nowości w praktyce? Pięć z nich opisałem w poniższym poradniku.

Nr 1: ,,Pochyłe ściany‘’

 

Z karty ,,Architektura‘’ wybieramy narzędzie ,,Ściana‘’.

Modelujemy odcinek lub ,,Łańcuch‘’ ścian. Wybieramy jeden z utworzonych elementów.

Po wskazaniu obiektu, we właściwościach ściany pojawił się nowy dodatkowy parametr, definiujący jej położenie w ,,Przekroju‘’. Domyślnie ten parametr ma wartość ,,Pionowy‘’.

Z rozwijalnej listy, mamy możliwość zmiany tego parametru na wartość ,,Pochyły‘’. Wprowadzając taką zmianę, automatycznie otrzymujemy parametr ,,Kąt od pionu‘’, który definiuje nam kąt nachylenia projektowanej przegrody.

Po zatwierdzeniu edycji, ściana została pochylona o 35 stopni.

Jeżeli będziemy implementować drzwi lub okna w obrębie ściany, te rodziny też mają możliwość pochylenia. Wystarczy zaznaczyć dany obiekt i parametr ,,Orientacja‘’ zmienić na ,,Pochyły‘’.

czytaj więcej »