Skip to main content

Inventor 2021 co nowego?

     Nowa wersja flagowego produktu kolekcji Product Design & Manufacturing jakim jest Inventor 2021 niesie ze sobą szereg zmian i nowości. Dotyczą one nie tylko wydajności i funkcjonalności programu, ale także jego wyglądu i komfortu pracy. Niniejszy artykuł został napisany w celu przedstawienia najważniejszych z rzeczonych nowości i zachęcenia użytkowników, by wypróbowali je w praktyce.

Ciemny motyw interfejsu

 

     Od wersji 2021 programu Inventor użytkownicy mają możliwość zmiany motywu interfejsu na ciemny. Opcja ta aktualnie dostępna jest jako pre-release co znaczy, że nie jest ukończona w 100% i niektóre elementy interfejsu (np. Przeglądarka iLogic, okna Otwórz czy też Zapisz jako) zostaną objęte ciemnym motywem w przyszłych wersjach Inventora. Zmianę motywu można dokonać w Opcjach aplikacji na karcie Kolory, opcja Motyw interfejsu użytkownika.

Zamiana kolejnych okien dialogowych na panele właściwości

 

Zamiana okien dialogowych operacji na panele właściwości została zapoczątkowana w wersji Inventor 2020 i kontynuowana jest w wersji Inventor 2021. Panele te posiadają szereg zalet w stosunku do tradycyjnych okien dialogowych i należą do nich:

  • większa kompatybilność z interfejsem Inventora (panele właściwości mogą zostać przypięte do obszarów interfejsu programu Inventor),
  • ujednolicenie – wszystkie panele właściwości skonstruowane są według jednego standardu,
  • możliwość tworzenia tzw. presetów, czyli zapisanych ustawień danych operacji, dzięki którym nie ma potrzeby ciągłego wpisywania tych samych wartości do okna dialogowego często używanych operacji w programie Inventor.

Od wersji 2021 narzędzia w Inventorze takie jak: Gięcie części, Zwój, Utwórz kombinację, Podziel, Pokrycie bitmapą, Usuń powierzchnię, Pogrubienie/Odsunięcie, Kopiuj obiekt, Trasa, Trasa pochodna oraz wszystkie operacje dotyczące generatora ram zostały przystosowane do panelów właściwości Inventora.