Skip to main content

Autodesk Civil 3D 2021 – czym nas zaskoczy?

     Na rynku dostępna jest już najnowsza wersja oprogramowania Civil 3D – programu umożliwiającemu projektowanie infrastruktury w myśl idei BIM. Nowości 2021 można podzielić na dwie grupy: usprawniające projektowanie oraz wspomagające współpracę i wymianę danych.

Nowości w zakresie współpracy i wymiany danych

 

Użytkownicy wykorzystujący w procesie projektowym programy InfraWorks i Civil 3D mogą teraz dodawać mosty do korytarzy drogowych. Można to zrobić w następujący sposób:

  1. W programie Civil 3D projektujemy linię trasowania lub korytarz drogowy. Eksportujemy zestaw danych do IMX lub mając zainstalowane oba programy na jednym komputerze, łączymy się z rysunkiem dwg z poziomu programu InfraWorks.
  2. Mając już dodaną linię trasowania lub korytarz do modelu, projektujemy obiekt mostowy, a następnie publikujemy go jako zestaw danych IMX
  1. W Civil 3D przenosimy most z zestawu danych IMX do rysunku. Jest on wstawiany do korytarza drogowego jako nowy typ obiektu – most (wprowadzony do programu Civil 3D od wersji 2021). Składa się on z komponentów typu: fundament, filar, dźwigar, płyta, przyczółek – to też są nowe typy obiektów. Może być też rzutowany na widok profilu – wybieramy sposób jego wyświetlania i opisu.

W przypadku, gdy most zostaje przemodelowany i zestaw danych IMX uaktualniony, użytkownik Civil’a 3D otrzymuje odpowiednie powiadomienie. Ponowne wczytanie danych zmienia obiekt mostowy w widoku planu i profilu.

Kolejnym ulepszeniem w zakresie wymiany danych między programami Civil 3D, a InfraWorks jest lepsza kompatybilność przy przenoszeniu korytarzy drogowych. Przenosząc zaprojektowany w Civil 3D korytarz drogowy do modelu InfraWorks jest on przedstawiany jako droga komponentowa korytarza czyli taka, która składa się z elementów składowych jak: pasy ruchu, pobocza, krawężniki, chodniki, skarpy itp. Zostaje odtworzona geometria dla każdego kształtu i połączenia, użytkownik może określić materiały jakie będą użyte do ich odwzorowania.

Od wersji 2021 z modelu programu InfraWorks do rysunku Civil’a 3D można przenosić tunele wraz z tworzonymi razem z nimi obiektami ogólnymi. Tunele przenoszone są jako obiekty siatki, a obiekty ogólne – jako bryły 3D.

Pojawiła się także nowa funkcjonalność w zakresie wymiany danych między programami Civil 3D i ArcGIS. Dotyczy ona dwóch poleceń: Opublikuj w ArcGIS i Eksportuj do FGDB. Przy udostępnianiu obiektów tj. linie trasowania, linie charakterystyczne, działki, punkty czy sieci rurociągów możliwe jest użycie właściwości obiektu jako atrybutu oraz zmiana jego domyślnej nazwy.

czytaj więcej »