Skip to main content

Autodesk Revit – Schematy funkcjonalne dla pomieszczeń

     Korzystanie z technologii BIM daje projektantom ogromne możliwości. Główną zaletą korzystania z parametrycznych modeli jest nieograniczona możliwość pozyskiwania informacji z repozytorium danych o projekcie, jakim jest model BIM.
W dzisiejszym poradniku wykonamy schemat funkcjonalny dla pomieszczeń, wykorzystując model domu jednorodzinnego, projektowanego z użyciem programu Autodesk Revit.

  • Otwieramy projekt lub w nowym pliku modelujemy następujący układ ścian.
  • Z karty ,,Architektura‘’ wybieramy narzędzie ,,Pomieszczenie‘’.
  • Parametry tego narzędzia definiujemy jak na zielonej belce poniżej.
  • Powracamy do istniejącego rzutu budynku. Klikamy w środek zamkniętego pomieszczenia i w ten sposób implementujemy ,,Pomieszczenie‘’ na rysunku.

Czynność powtarzamy dla wszystkich przestrzeni ograniczonych przegrodami pionowymi w projekcie.

  • Wciskając dwa razy przycisk ,,Esc’’ na klawiaturze, wychodzimy z narzędzia. Plan budynku powinien wyglądać, jak na ilustracji poniżej.