Skip to main content

Autodesk Revit – Nowa sparametryzowana etykieta dla opisywania pomieszczeń

     Oprogramowanie Autodesk Revit, daje użytkownikowi dowolność w kreowaniu dokumentacji płaskiej. Duża elastyczność w generowaniu etykiet w programie, daje wiele możliwości. Projektant nie musi używać wyłącznie istniejących bibliotek. Może tworzyć nowe i dostosowywać je do własnych potrzeb.

    W dzisiejszym artykule omówimy projektowanie parametrycznej etykiety dla oznaczania pomieszczeń w projekcie.

     Uruchamiamy oprogramowanie Autodesk Revit. Wybieramy ,,Szablon architektoniczny’’. W obszarze modelowania implementujemy siatkę ścian, która będzie ograniczała obwiednie przyszłych pomieszczeń.

     Z karty ,,Architektura’’ wybieramy narzędzie ,,Pomieszczenie’’.

     Wprowadzamy pierwsze ,,Pomieszczenie’’ do projektu. Domyślna etykieta zawiera tylko informacje o nazwie i numerze pomieszczenia.