Skip to main content

Autodesk Revit – Szacowanie kosztów materiałów budowlanych na podstawie modelu BIM

     Korzystanie z technologii BIM daje projektantom ogromne możliwości. Główną zaletą korzystania z parametrycznych modeli jest nieograniczona możliwość pozyskiwania informacji z repozytorium danych o projekcie, jakim jest model BIM.

     W dzisiejszym poradniku wykonamy prosty kosztorys oraz przedmiar materiału dla elementów żelbetowych, wykorzystując model domu jednorodzinnego, projektowanego z użyciem programu Autodesk Revit.

     Pierwszym i niezbędnym krokiem będzie otworzenie istniejącego pliku lub utworzenie nowego modelu, na bazie którego będziemy generować przedmiar materiału oraz prosty kosztorys. Do tego celu, przygotowałem wcześniej prosty dom jednorodzinny. Wszystkie prace związane z budową tego modelu BIM zostały przeprowadzone w oprogramowaniu Autodesk Revit.

     Elementy konstrukcyjne budynku, zostały wykonane z żelbetu. Na bazie tego materiału przygotujemy przedmiar oraz kosztorys.