Skip to main content

Autodesk Revit – Szacowanie kosztów materiałów budowlanych na podstawie modelu BIM

     Dzięki dodaniu własnego parametru w Revicie, bazującego na dwóch poprzednich, kolumna „Całkowity koszt materiału” dla każdego elementu, została obliczona automatycznie.

     Na koniec pozostaje podsumować przedstawione wyniki zestawienia. Przy parametrze „Sortowanie/grupowanie” wybieramy przycisk „Edytuj”.

     „Właściwości zestawienia materiałów”, ustawiamy jak na powyższym obrazku i przechodzimy do zakładki „Formatowanie”.

     Wartości dla parametrów „Materiał: Objętość” oraz „Całkowity koszt materiału” ustalamy według powyższego wzoru. Zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

     W taki sposób otrzymujemy informację ile materiału potrzebujemy do wykonania powyższych elementów konstrukcyjnych i jaki jest ich koszt.

     Zakończyliśmy naukę prostego kosztorysu oraz przedmiaru materiału dla elementów żelbetowych, wykorzystując model domu jednorodzinnego, projektowanego z użyciem oprogramowania Autodesk Revit. Zachęcam do wypróbowania powyższego rozwiązania, we własnych projektach.

Aleksander Żydek
Specjalista BIM
Zainteresował Cię temat? Masz dodatkowe pytania?
Porozmawiaj z naszym specjalistą: 668 244 518

ZAPYTAJ O OFERTĘ ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE