Skip to main content

Wprowadzenie do PLM – Część 1

Co to jest PLM?

     Rozpoczniemy od wyjaśnienia terminu PLM – czyli Product Lifecycle Management, tłumaczony na język polski jako zarządzanie cyklem życia produktu. Rozumiemy przez to system odnoszący się do zarządzania danymi i procesami wykorzystywanymi podczas projektowania, inżynierii, produkcji, sprzedaży i obsługi produktu w całym jego cyklu życia i w całym łańcuchu dostaw. Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl o systemach PLM skupiając się na omówieniu możliwości systemu firmy Autodesk – Fusion 360 Manage (dawniej Fusion Lifecycle).

Historia PLM – zarządzanie cyklem życia produktu dawniej i dziś.

     Zarządzanie cyklem życia produktu ma długą historię w przemyśle – pierwsze takie systemy zostały wprowadzane już w latach 80 XX wieku w branżach motoryzacyjnej i lotniczej. W obecnej formie termin ten odnosi się ogólnie do rozwiązań programowych i szerszego zakresu zastosowań, wykraczającego również poza proces produkcji.

Ze względu na silny nacisk na produkcję, pierwotne rozwiązania PLM były tworzone z myślą o inżynierach. Starsze rozwiązania systemów PLM zostały stworzone, aby pomóc inżynierom zwiększyć produktywność, przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek i obniżyć koszty produktu. Były to również systemy koncentrujące się wyłącznie na pracownikach wewnętrznych. Obecnie, zarządzanie cyklem życia produktu jako metodologia ewoluowało i obejmuje większą część organizacji, w tym obsługę klienta, marketing, sprzedaż, dostawców i kanały partnerskie.

Dzisiejsze oprogramowanie PLM najnowszej generacji, poprzez swoją rozbudowaną funkcjonalność, rozszerza korzyści poza działy typowo inżynierskie poprzez możliwości płynące z zarządzania cyklem życia produktu w całej organizacji. Systemy PLM umożliwiają szybsze reagowanie na potrzeby klientów, zapewniają większą przejrzystość procesów dla klientów jak i  wyższą jakość produktów, nawet w przypadku produktów złożonych, co oczywiście pomaga zwiększyć przychody i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Obecnie oprogramowanie PLM można uznać za jeden z czterech podstawowych filarów struktury technologii informacyjnej firmy produkcyjnej. Wszystkie firmy muszą zarządzać komunikacją i informacjami ze swoimi klientami (poprzez systemy CRM – zarządzania relacjami z klientami), dostawcami i realizacją zamówień (SCM – zarządzania łańcuchem dostaw), zasobami w przedsiębiorstwie (ERP – planowanie użycia zasobów przedsiębiorstwa) oraz właśnie planowaniem i rozwojem produktu (PLM).