Skip to main content

Wprowadzenie do PLM – Część 1

     Rozpoczniemy od wyjaśnienia terminu PLM – czyli Product Lifecycle Management, tłumaczony na język polski jako zarządzanie cyklem życia produktu. Rozumiemy przez to system odnoszący się do zarządzania danymi i procesami wykorzystywanymi podczas projektowania, inżynierii, produkcji, sprzedaży i obsługi produktu w całym jego cyklu życia i w całym łańcuchu dostaw. Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl o systemach PLM skupiając się na omówieniu możliwości systemu firmy Autodesk – Fusion 360 Manage (dawniej Fusion Lifecycle).

Czytaj więcej