Skip to main content

Wprowadzenie do PLM – Część 1

Dlaczego firmy potrzebują PLM?

     Firmy produkujące towary doświadczają szeregu problemów wykraczających poza zakres projektowania i produkcji. Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) łagodzi te problemy i pomaga dostosować i zintegrować kluczowe zasoby, szybko udostępniając informacje o produkcie zespołom w całej organizacji.

Zarządzanie produktem przez cały cykl jego życia pozwala firmie przejąć kontrolę nad tym, co się z nim dzieje. Bez takich systemów działających w „połączony”, ciągły sposób często firmy miały problemy z powodów:

– nie skoordynowanych decyzji
– nie w pełni przeanalizowanego ryzyka
– zagubionych informacji
– źle zinterpretowanych wymagań klienta
– zmarnowanego czasu

W rezultacie, chociaż wydawało się, że wszystkie działy uczestniczące w łańcuchu rozwoju produktu, produkcji i wsparcia wykonywały swoją pracę prawidłowo, produkt nie działał do końca prawidłowo.

W wielu przypadkach współpraca odbywała się poprzez współdzielenie plików za pomocą poczty elektronicznej i arkuszy kalkulacyjnych, co powodowało marnowanie materiałów, energii i zapasów. Nie zawsze wszystkie istotne informacje były przechowywane w systemach informatycznych  jak np. dane dotyczące wycen, koncepcji czy informacji o audytach dostawców.

     W rzeczywistości około jedna trzecia czasu pracy inżyniera była  poświęcana na zadania takie jak odtwarzanie danych, zapisywanie danych w różnych miejscach, wyszukiwanie różnych wersji i komunikowanie zmian, a przykładowo wg wielu badań nawet 70% części zamiennych nigdy nie opuszczało półek (*).

Poprzez połączenie wcześniej rozbieżnych i fragmentarycznych działań, procesów systemowych PLM pomaga przezwyciężyć wiele problemów, które wynikały ze starego, niepowiązanego podejścia.

(*) Źródło: „Making data work for you” – magazyn „Aerospace Manufacturing” – 21.09.2020 r.