Skip to main content

Inventor – nowości w wersji 2022

     Podobnie jak w latach wcześniejszych Autodesk rozwinął swój sztandarowy program Inventor do modelowania 3D wprowadzając „duże” nowe funkcjonalności oraz szereg mniejszych usprawnień.

W wersji Inventor 2022 wprowadzono dwie nowości:

  • stany modelu
  • współpraca z programem Revit

Stany modelu zastępują istniejącą poprzednio funkcjonalność Inventora – „Reprezentacje szczegółu”, nie zmieniając działania pozostałych dwóch reprezentacji: widoku i położenia.

     Stany modelu w Inventorze działają zarówno dla plików złożeń jak i dla części. W reprezentacjach tych możemy zapisać warianty dla elementów, komponentów, wiązań, wartości parametrów, wartości iProperties czy listy BOM. Nowe rozwiązanie programu Inventor jest zatem znacznie szersze niż pierwotnie występująca „Reprezentacja szczegółu” i łączy ono elementy występujące poprzednio w innych mechanizmach Inventora jak iPart , iAssemblies, czy stopniach uproszczeń. Jedną z najistotniejszych cech tego rozwiązania jest to, że stany modelu zapisywane są w pojedynczym pliku co niweluje problemy z zarządzeniem wieloma plikami wersji jak chociażby w przypadku mechanizmu iPart czy iAssembly.

Rys. 1 | Stany modelu w środowisku części.

Rys. 2 | Stany modelu w środowisku złożenia.