Skip to main content

AutoCAD Plant 3D – nowości w wersji 2022

     Autodesk w najnowszej odsłonie programu Plant 3D wprowadził kilka ciekawych uaktualnień z których najbardziej wyczekiwaną nowością jest wprowadzanie funkcji do porównywania i synchronizacji ustawień projektu.

Rys. 1 | Synchronizacja ustawień projektowych w Plant 3D.

W najnowszej wersji programu AutoCAD Plant 3D mamy możliwość porównania dwóch projektów, wybrania poszczególnych bądź wszystkich różnic i następnie ich synchronizacji. Oczywiście mówimy tu o synchronizacji nie tylko w momencie tworzenia projektu – jak było to pewnym zakresie możliwe dotychczas w Plancie – obecnie mamy możliwość uaktualnienia parametrów w dowolnym momencie procesu projektowego.

Istotną nowością AutoCADa Plant 3D 2022 jest wprowadzenie możliwości dodawania współrzędnych globalnych do rysunków ortogonalnych.

Rys. 2 | Wprowadzenie współrzędnych w rysunkach orto.

Udoskonalony został również mechanizm wpływania na tworzenie wymiarów dla rysunków izometrycznych.

Rys. 3 | Definiowanie wymiarów w izometrykach.